Sigorta Mutfağı

olarak Tazminatlarınızı hesaplıyoruz !!!

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (VEFAT)

Haksız fiile uğramış ve kaza sonucu hayatını kaybetmiş olan kazazedenin sağlığında maddi destekte bulunduğu herkes destekten yoksunluk tazminatına başvurabilir.Destekten yoksunluk için kişinin mirasçısı olma gibi bir zorunluluk yoktur.Belgelenmesi şartıyla vefat eden kişiden destek alan herkes bu tazminata başvurabilir.

SAKATLANMA TAZMİNATI (MALULİYET)

Trafik kazası sonucu maalesef herkes yeteri kadar şanslı olamayabiliyor ve bu kazaların sonucunda çok üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz.Uzuv kaybı,vücudun belli bir bölgesinin veya tamamının işlevini kaybetmesi,estetik duruşta bozukluk vb… durumları sürekli maluliyet veya sürekli iş gücü kaybı olarak tanımlamak mümkündür.
Yaralanmalı kazalarda zaman aşımı duruma göre farklılık gösterebilmektedir.Ancak her durumda son 8 sene içerisinde yaşanan dosyaları incelemeye almak mümkündür.Zaman aşımı kavramı tedavinin tamamen bitmesinden sonra başladığını unutmamak lazım gelir.Bunu belirtmemizin sebebi algının kazanın oluş tarihinden itibaren zaman aşımının başladığı yönündedir ki bu yanlıştır.

YARALANMA TAZMİNATI (İŞ GÜCÜ-EFOR KAYBI)

Trafik kazası sonucu yaşanan geçici bedeni yaralanma dır.Genel algı sadece sakatlık halinde tazminat ödenmesi gerektiği yönünde olsa da bu yanlıştır.Haksız fiile uğramış bir kişi yaşadığı kısa süreli iş gücü kaybını(efor) sigorta şirketlerinden tazmin etme hakkı vardır.Ancak bazı kesimler bu algı yönetimini çok iyi uygulamakta ve sadece ölüm veya sakatlık durumunda tazminat ödenir gibi dar ve sığ görüşün içersinde kendilerini avutmaktadırlar.Hakikat şudur ki; trafik kazası sonucu haksız fiile uğrayan bir kişi kaza sebebiyle boyun vb… ağrıları dahi çekse bu ağrıların kişinin hayattaki motivasyonunu etkileyeceği kazancına doğrudan etki edeceği ve işlerine odaklanmada problemler teşkil edeceğinden iş gücü kaybına sebebiyet verir ve gelecekteki iş hayatlarını dahi maddi açıdan olumsuz yönde etkileyebilir.
Haksız fiile uğrayan kişinin malvarlığında veya kazancında eksilme olmasa dahi bedeni yaralanmalarından ötürü hayatının olağan akışındaki aksaklıklara sebebiyet vermesi maddi tazminat kavramının içersinde yer alır.Yargıtayın haksız fiile uğramış ev hanımlarına ilişkin almış olduğu kararlar kesindir ve tartışmasızdır.

BAKICI GİDERİ TAZMİNATI

Bakıcı ya da Bakım gideri, maddi tazminat kavramına dahil olan, kişinin muhtaçlık durumu olması durumunda yaşamını sürdürebilmesi için üçüncü bir kişinin yardımına, bakımına duyduğu gereksinimi ifade eden parasal gideri ifade eder.

Pek Yakında ARAÇ DEĞER KAYIP HESABI

Maddi hasarlı trafik kazalarında araçların tamirinden sonra veya öncesinde tamir ücreti hariç tutulmak üzere kayıtlar da aracınızın kazalı görünmesiyle aracın Türkiye pazarındaki değerinin düşmesidir.Önemli olan aracınızdaki hasarın daha önce onarılmamış veya zarar görmemiş hasar bölgesi olmasıdır.Tabiiki kaza kusuru ölçüsünde ödeme yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.Bu hesabın detayları ve takibi için yakında bu sayfadan hizmet vereceğiz.